Mecadix

  

Konsult inom produktutveckling/konstruktion av mekanik,
med specialicering mot CAD-verktygen ProEngineer och ProMechanica.

Mecadix har:

● gedigen erfarenhet av mekanisk konstruktion och produktuveckling sedan 1987, från bl.a. flyg-, fordons-, försvars-, rymd- och telecomindustrin.
● specialistkompetens på CAD-verktyget ProEngineer sedan 1995, samt erfarenhet av simulering med ProMechanica.
● mycket stor erfarenhet av konstruktioner i aluminium, såväl formbundna detaljer som plåt och profil, även god erfarenhet av formbundna detaljer i plast och stål, samt erfarenhet av formbestämning i samråd med industridesigner.
● erfarenhet av DFA/DFM (hands-on) och ”fältmässiga” konstruktioner
● ett brett kontaktnät för bl.a. prototyptillverkning och konsultationer i materialfrågor, CAD-metodik m.m.

 

tel. +46 (0)708-65 77 44   mecadix@mecadix.se   www.mecadix.se
Innehar F-skattebevis och konsultansvarsförsäkring.